Hur importerar jag en databas?

  • Gå till phpMyAdmin

  • Klicka på den nya databasens namn i det övre vänstra (frivilligt)

  • Klicka på Importera i huvudområde i phpMyAdmin

  • Bläddra till .sql filen på din dator och klicka på Go

Det valfria steget beror på om den nya databasnamnet finns. Om ja, sedan gå vidare och klicka på den. Om nej, hoppa över den. Om du får ett felmeddelande, se överst i listan nedan.

Vanliga problem

Din importfil (.sql) är för stor! Du vet att detta är fallet när phpMyAdmin får en timeout. Om detta är fallet kontakt vår support så kan vi hjälpa dig importera den.

Did this answer your question?