Databasdrivna skript, till exempel Wordpress, WHMCS och Joomla, har vanligtvis en standard konfigurationsfil som du kan redigera med lämplig information. Nedan hittar du exempel på vad denna tillgång till information kommer att se ut:

Värdnamn = localhost (bokstavligen ingångslocalhost)

Databasnamn = cpanelAnvändarnamn_databasNamn

Databas Användarnamn = cpanelAnvändarnamn_databasAnvändarnamn

Database Password = det du valt

Wordpress Exempel

Användarnamn = joe1337
Databasnamn = wrdp1
Databas-Användarnamn = WP1
Databas-User Password = eHTb7%Pxa9

// ** MySQL Settings ** //

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'joe1337_wrdp1');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'joe1337_wp1');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'eHTb7%Pxa9');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Även om det är möjligt att ansluta till databasen med ditt cPanel användarnamn och lösenord rekommenderar vi inte det. Varje gång du ändrar eller återställa ditt cPanel lösenord databaserna kommer att sluta fungera tills konfigurationsfiler är uppdaterade.

Did this answer your question?