Med ett webbhotell hos MissHosting kan man använda Installatron för att enkelt installera många applikationer. Nedan listas de applikationer som stödjer detta:

installatron1.png
installatron2.png
installatron3.png
installatron4.png
Did this answer your question?